Kontakt


+48 12 6349400
fax     +48 12 6349401

specodlew@specodlew.com.pl

SPECODLEW Sp. z o.o.
ul. Witolda Pileckiego 3
32-050 Skawina
CENTRALA:
tel.: +48 12 63-49-400
fax +48 12 63-49-401
CENTRALA:
ul. Witolda Pileckiego 3
32-050 Skawina
 
CENTRALA:
specodlew@specodlew.com.pl
Do góry
 

Projektowanie

PIO Specodlew zatrudnia w posiadanym Dziale Konstrukcyjnym specjalistów konstruktorów i technologów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem nowych uruchomień odlewów wykonywanych metodą wytapianych modeli, odlewów kokilowych oraz wykonywanych w masach furanowych na linii omega.

Dysponujemy licencjami programów SolidEdge, SolidCam, AlphaCam oraz SoldCast.. Programy te wspomagają wykonywanie nowych oprzyrządowań technologicznyh, zarówno na posiadanych klasycznych maszynach do obróbki mechanicznej oraz na frezarskich centrach obróbczych numerycznie sterowanych VMX30 i VMC1000.

projekt1
projekt2

Oprogramowanie Solid Edge® jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych. Z najlepszymi możliwościami modelowania części i złożeń, generowania dokumentacji płaskiej, przyjaznym dla użytkownika zarządzaniem danymi projektu oraz wbudowanymi narzędziami do analizy metodą elementów skończonych, Solid Edge umożliwia najszybsze i najbardziej elastyczne projektowanie, ułatwiając opanowanie rosnącej złożoności opracowywania produktów.

Program AlphaCAM przeznaczony jest do programowania obróbki 3 osiowej na centrach obróbczych CNC. Operacje 2D zawierają planowanie, obróbkę kieszeni i konturów oraz operacje obróbki otworów. Dostępne są cykle obróbki otworów – wiercenie, wiercenie głębokie, gwintowanie, wytaczanie, pogłębianie, frezowanie gwintów; możliwość dopisania cykli niestandardowych. Automatyzacja procesów wiercenia – program rozpoznaje średnice oraz głębokość otworów i automatycznie dobiera odpowiednie narzędzia.

SolidCAM to kompletny i najlepszy w swojej klasie CAM służący do programowania maszyn CNC zintegrowany z programem SolidWorks. Wspiera wszelkie etapy i typy prac obróbczych, w tym wiercenia otworów, frezowania 2,5; 3 oraz obróbki HSC. Posiada także wiele zaawansowanych opcji, do których należą: automatyczne ustawienie układu odniesienia, frezowanie trochoidalne i zgrubne frezowanie wgłębne, operacja kroku w bok w technologii 3D, wykrywanie kolizji za pomocą uwzględniania oprawek narzędzia podczas pracy, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz wiele innych.

Geometrie 2D i 3D, które program wykorzystuje przy operacjach obróbki, są w 100% kompatybilne z modelem CAD. Pozwala to na automatyczną, synchroniczną zmianę geometrii w przypadku jej modyfikacji w CAD.

projekt3
projekt4

Do realizacji procesu produkcyjnego wykorzystujemy oprogramowanie SOLIDCast i FLOWCast.

Program SOLIDCast oraz moduł FLOWCast wykorzystuje się do optymalizacji procesów odlewniczych. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest uzyskiwanie kierunkowego krzepnięcia w odlewach. Oprogramowanie to umożliwia wykonywanie symulacji procesów zachodzących podczas wypełniania wnęki formy ciekłym metalem oraz pozwala na szczegółową analizę odlewu w trakcie krzepnięcia i stygnięcia. SOLIDCast daje możliwość przeprowadzenia symulacji krzepnięcia dla wszystkich rodzajów stopów oraz technologii odlewniczych stosowanych w przedsiębiorstwie. System sprawdza się również przy projektowaniu nadlewów oraz generowaniu układów wlewowych. Komputerowa analiza pozwala nam sprawdzić m.in. takie kryteria jak: czas krzepnięcia, funkcje gęstości, szybkość chłodzenia odlewu. Możemy także określić kierunek krzepnięcia w węzłach cieplnych.

Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych wad jeszcze na etapie projektowym, co pozwala na szybką reakcję w celu ich wyeliminowania, przed rozpoczęciem produkcji odlewu. SOLIDCast zawiera narzędzia, które pomagają przy projektowaniu efektywnych i technologicznych rozwiązań. Umożliwia udoskonalenie danej technologii jeszcze przed wykonaniem oprzyrządowania, co w wielu przypadkach pozwala na znaczną redukcję czasu i kosztów wykonania odlewów. Weryfikacja zaprojektowanego układu odbywa się za pomocą modułu FLOWCast symulującego przepływ ciekłego metalu. Program SOLIDCast umożliwia analizę termiczną i objętościową procesów zalewania detali o bardzo skomplikowanych kształtach. Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań stanowi o rozwoju spółki i możliwości konkurowania z wieloma odlewniami o zbliżonym profilu.

WIZUALIZACJA PROCESU SYMULACJI KRZEPNIĘCIA

symulacja

PIO Specodlew zatrudnia w posiadanym Dziale Konstrukcyjnym specjalistów konstruktorów i technologów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem nowych uruchomień odlewów wykonywanych metodą wytapianych modeli, odlewów kokilowych oraz wykonywanych w masach furanowych na linii omega.

Dysponujemy licencjami programów SolidEdge, SolidCam, AlphaCam oraz SoldCast.. Programy te wspomagają wykonywanie nowych oprzyrządowań technologicznyh, zarówno na posiadanych klasycznych maszynach do obróbki mechanicznej oraz na frezarskich centrach obróbczych numerycznie sterowanych VMX30 i VMC1000.

projekt1

Oprogramowanie Solid Edge® jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych. Z najlepszymi możliwościami modelowania części i złożeń, generowania dokumentacji płaskiej, przyjaznym dla użytkownika zarządzaniem danymi projektu oraz wbudowanymi narzędziami do analizy metodą elementów skończonych, Solid Edge umożliwia najszybsze i najbardziej elastyczne projektowanie, ułatwiając opanowanie rosnącej złożoności opracowywania produktów.

projekt2

Program AlphaCAM przeznaczony jest do programowania obróbki 3 osiowej na centrach obróbczych CNC. Operacje 2D zawierają planowanie, obróbkę kieszeni i konturów oraz operacje obróbki otworów. Dostępne są cykle obróbki otworów – wiercenie, wiercenie głębokie, gwintowanie, wytaczanie, pogłębianie, frezowanie gwintów; możliwość dopisania cykli niestandardowych. Automatyzacja procesów wiercenia – program rozpoznaje średnice oraz głębokość otworów i automatycznie dobiera odpowiednie narzędzia.

SolidCAM to kompletny i najlepszy w swojej klasie CAM służący do programowania maszyn CNC zintegrowany z programem SolidWorks. Wspiera wszelkie etapy i typy prac obróbczych, w tym wiercenia otworów, frezowania 2,5; 3 oraz obróbki HSC. Posiada także wiele zaawansowanych opcji, do których należą: automatyczne ustawienie układu odniesienia, frezowanie trochoidalne i zgrubne frezowanie wgłębne, operacja kroku w bok w technologii 3D, wykrywanie kolizji za pomocą uwzględniania oprawek narzędzia podczas pracy, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz wiele innych.

Geometrie 2D i 3D, które program wykorzystuje przy operacjach obróbki, są w 100% kompatybilne z modelem CAD. Pozwala to na automatyczną, synchroniczną zmianę geometrii w przypadku jej modyfikacji w CAD.

projekt3

Do realizacji procesu produkcyjnego wykorzystujemy oprogramowanie SOLIDCast i FLOWCast.

Program SOLIDCast oraz moduł FLOWCast wykorzystuje się do optymalizacji procesów odlewniczych. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest uzyskiwanie kierunkowego krzepnięcia w odlewach. Oprogramowanie to umożliwia wykonywanie symulacji procesów zachodzących podczas wypełniania wnęki formy ciekłym metalem oraz pozwala na szczegółową analizę odlewu w trakcie krzepnięcia i stygnięcia. SOLIDCast daje możliwość przeprowadzenia symulacji krzepnięcia dla wszystkich rodzajów stopów oraz technologii odlewniczych stosowanych w przedsiębiorstwie. System sprawdza się również przy projektowaniu nadlewów oraz generowaniu układów wlewowych. Komputerowa analiza pozwala nam sprawdzić m.in. takie kryteria jak: czas krzepnięcia, funkcje gęstości, szybkość chłodzenia odlewu. Możemy także określić kierunek krzepnięcia w węzłach cieplnych.

Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych wad jeszcze na etapie projektowym, co pozwala na szybką reakcję w celu ich wyeliminowania, przed rozpoczęciem produkcji odlewu. SOLIDCast zawiera narzędzia, które pomagają przy projektowaniu efektywnych i technologicznych rozwiązań. Umożliwia udoskonalenie danej technologii jeszcze przed wykonaniem oprzyrządowania, co w wielu przypadkach pozwala na znaczną redukcję czasu i kosztów wykonania odlewów. Weryfikacja zaprojektowanego układu odbywa się za pomocą modułu FLOWCast symulującego przepływ ciekłego metalu. Program SOLIDCast umożliwia analizę termiczną i objętościową procesów zalewania detali o bardzo skomplikowanych kształtach. Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań stanowi o rozwoju spółki i możliwości konkurowania z wieloma odlewniami o zbliżonym profilu.

projekt4

PIO Specodlew zatrudnia w posiadanym Dziale Konstrukcyjnym specjalistów konstruktorów i technologów zajmujących się opracowywaniem i wdrażaniem nowych uruchomień odlewów wykonywanych metodą wytapianych modeli, odlewów kokilowych oraz wykonywanych w masach furanowych na linii omega.

Dysponujemy licencjami programów SolidEdge, SolidCam, AlphaCam oraz SoldCast.. Programy te wspomagają wykonywanie nowych oprzyrządowań technologicznyh, zarówno na posiadanych klasycznych maszynach do obróbki mechanicznej oraz na frezarskich centrach obróbczych numerycznie sterowanych VMX30 i VMC1000.

projekt1

Oprogramowanie Solid Edge® jest najbardziej kompleksowym hybrydowym systemem 2D/3D CAD wykorzystującym technologię synchroniczną, dostępnym obecnie na rynku. Solid Edge, kluczowy komponent pakietu Velocity Series, znacząco ułatwia szybsze projektowanie i wprowadzanie zmian oraz lepsze ponowne wykorzystanie zaimportowanych danych. Z najlepszymi możliwościami modelowania części i złożeń, generowania dokumentacji płaskiej, przyjaznym dla użytkownika zarządzaniem danymi projektu oraz wbudowanymi narzędziami do analizy metodą elementów skończonych, Solid Edge umożliwia najszybsze i najbardziej elastyczne projektowanie, ułatwiając opanowanie rosnącej złożoności opracowywania produktów.

projekt2

Program AlphaCAM przeznaczony jest do programowania obróbki 3 osiowej na centrach obróbczych CNC. Operacje 2D zawierają planowanie, obróbkę kieszeni i konturów oraz operacje obróbki otworów. Dostępne są cykle obróbki otworów – wiercenie, wiercenie głębokie, gwintowanie, wytaczanie, pogłębianie, frezowanie gwintów; możliwość dopisania cykli niestandardowych. Automatyzacja procesów wiercenia – program rozpoznaje średnice oraz głębokość otworów i automatycznie dobiera odpowiednie narzędzia.

SolidCAM to kompletny i najlepszy w swojej klasie CAM służący do programowania maszyn CNC zintegrowany z programem SolidWorks. Wspiera wszelkie etapy i typy prac obróbczych, w tym wiercenia otworów, frezowania 2,5; 3 oraz obróbki HSC. Posiada także wiele zaawansowanych opcji, do których należą: automatyczne ustawienie układu odniesienia, frezowanie trochoidalne i zgrubne frezowanie wgłębne, operacja kroku w bok w technologii 3D, wykrywanie kolizji za pomocą uwzględniania oprawek narzędzia podczas pracy, wsparcie dla toczenia z frezowaniem oraz wiele innych.

Geometrie 2D i 3D, które program wykorzystuje przy operacjach obróbki, są w 100% kompatybilne z modelem CAD. Pozwala to na automatyczną, synchroniczną zmianę geometrii w przypadku jej modyfikacji w CAD.

projekt3

Do realizacji procesu produkcyjnego wykorzystujemy oprogramowanie SOLIDCast i FLOWCast.

Program SOLIDCast oraz moduł FLOWCast wykorzystuje się do optymalizacji procesów odlewniczych. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest uzyskiwanie kierunkowego krzepnięcia w odlewach. Oprogramowanie to umożliwia wykonywanie symulacji procesów zachodzących podczas wypełniania wnęki formy ciekłym metalem oraz pozwala na szczegółową analizę odlewu w trakcie krzepnięcia i stygnięcia. SOLIDCast daje możliwość przeprowadzenia symulacji krzepnięcia dla wszystkich rodzajów stopów oraz technologii odlewniczych stosowanych w przedsiębiorstwie. System sprawdza się również przy projektowaniu nadlewów oraz generowaniu układów wlewowych. Komputerowa analiza pozwala nam sprawdzić m.in. takie kryteria jak: czas krzepnięcia, funkcje gęstości, szybkość chłodzenia odlewu. Możemy także określić kierunek krzepnięcia w węzłach cieplnych.

Dzięki symulacjom jesteśmy w stanie przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia ewentualnych wad jeszcze na etapie projektowym, co pozwala na szybką reakcję w celu ich wyeliminowania, przed rozpoczęciem produkcji odlewu. SOLIDCast zawiera narzędzia, które pomagają przy projektowaniu efektywnych i technologicznych rozwiązań. Umożliwia udoskonalenie danej technologii jeszcze przed wykonaniem oprzyrządowania, co w wielu przypadkach pozwala na znaczną redukcję czasu i kosztów wykonania odlewów. Weryfikacja zaprojektowanego układu odbywa się za pomocą modułu FLOWCast symulującego przepływ ciekłego metalu. Program SOLIDCast umożliwia analizę termiczną i objętościową procesów zalewania detali o bardzo skomplikowanych kształtach. Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań stanowi o rozwoju spółki i możliwości konkurowania z wieloma odlewniami o zbliżonym profilu.

projekt4

WIZUALIZACJA PROCESU SYMULACJI KRZEPNIĘCIA

symulacja

Ta strona wykorzystuje pliki cookie - czytaj więcej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.

Zamknij